Obchodní podmínky

Prodávající a kupující

Vážení zákazníci, (dále jen: Kupující). Jsme potěšeni, že jste se rozhodli nakupovat v našem internetovém obchodě darekk50narozeninam.cz, jehož majitelem a provozovatelem je Pavel Sviták, adresa sídla: Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10 – Vinohrady, IČO: 07476523, e-mail: info@darekk50narozeninam.cz, telefon: +420 605 468 738, (dále jen: Prodávající).

Cílem prodávajícího je maximální spokojenost kupujících, proto je při jakýchkoliv připomínkách, požadavcích či reklamacích upřednostňována přátelská komunikace, ideálně po výše uvedeném e-mailu (případně po telefonu). I tak je z obou stran potřeba dodržovat základní pravidla, která jsou ve stručné a srozumitelné formě uvedena níže.

Způsob nakupování, platba a dodání zboží

Na základě fotografií a popisu si kupující v e-shopu darekk50narozeninam.cz vybere zboží, o které má zájem, a to za cenu, která je v okamžiku objednání u něj uvedena (nejsme plátci DPH). Po vložení všech vybraných produktů do Košíku je k souhrnné ceně na závěr ještě připočtena částka za zvolenou dopravu. Konečná cena bude kupujícímu před dokončením objednávky a před zaplacením zobrazena.

Kupující za vybrané zboží zaplatí jedním ze způsobů, který je mu nabídnut, a to buď ihned při dokončování objednávky, anebo později na základě faktury, která je mu doručena emailem. Kupující má na zaplacení 5 pracovních dní, v opačném případě nemusí být objednávka dokončena.

Po zaplacení, rozumí se připsání peněz na bankovní účet prodejce, případně potvrzení platby třetí stranou, se prodávající zavazuje zboží v co nejkratší možné době kupujícímu zvoleným způsobem přepravy a na zvolenou adresu odeslat, a to obvykle do 3 pracovních dnů, nejpozději však do 10 pracovních dnů. V opačném případě má kupující nárok od objednávky odstoupit. V takové situaci mu bude celá zaplacená částka v co nejkratší době, nejpozději však do 10 pracovních dní, vrácena.

Odstoupení od smlouvy, záruka a reklamace zboží

Kupující, který zakoupil zboží coby běžný spotřebitel a nikoliv pro podnikatelské účely, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy musí kupující zaslat v daném termínu na email prodávajícího a následně nejpozději do 10 pracovních dní musí zboží na své náklady prodávajícímu poslat. Pokud byl součástí dodávky zboží dárek, má kupující povinnost vrátit i ten.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené, neušpiněné, a pokud to okolnosti dovolují, tak i v původním obalu. Prodávající v takovém případě kupujícímu co nejdříve, nejpozději však do 10 pracovních dní, vrátí veškeré uhrazené peněžní prostředky, a to včetně nákladů na nejlevnější způsob dopravy zboží. V případě vad zboží způsobené kupující stranou má prodávající nárok si odpovídající peněžní prostředky odečíst od těch, které bude vracet.

Prodávající na zboží poskytuje zákonnou záruku 24 měsíců. Kupující má nárok v této lhůtě vadné či neodpovídající zboží vrátit či požadovat jeho výměnu, aniž by platil poštovní výlohy. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na zboží kupujícím upravované nebo opravované a taktéž na zboží kupujícím poškozené.

Prodávající má na vyřešení reklamace zákonnou lhůtu 30 dní, pokud se s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Během ní prodávající nabídne kupujícímu řešení, kterým je v prvé řadě oprava vadného zboží, případně výměna zboží za nové. Pokud to nebude ze strany prodávajícího možné, vrátí kupujícímu za zboží peníze, a to nejpozději do 10 pracovních dní.